Side header image

Michèle bepaalt mee de toekomst

“Ik wil graag meewerken aan een betere toekomst voor dieren die het echt nodig hebben."

Diergeneeskunde studeren aan UAntwerpen

Mijn immens grote liefde voor dieren en de bijhorende wetenschap kan ik bij de opleiding diergeneeskunde kwijt. Ik wil graag verwaarloosde of mishandelde dieren die een nieuwe thuis nodig hebben helpen. Dankzij deze opleiding kan ik dat later verwezenlijken. Die droom zou ik graag waarmaken in Zuid-Frankrijk waar ik zelf een dierenopvangcentrum wil oprichten.

Ruimte voor praktijk binnen de opleiding

De opleiding start met een stevige theoretische basis. Dat is belangrijk omdat je eerst moet weten hoe je zaken moet aanpakken en hoe structuren in elkaar zitten alvorens je zaken kan gaan onderzoeken. Daarnaast zijn er ook practica die ik zelf aanvul met mogelijkheden om extra praktijkervaring te verwerven en in contact te komen met dieren. Zo neem ik deel aan het initiatief ‘Vrienden van de Ark’ waarbij je op vrijwillige basis dieren kan verzorgen. Verder reis ik bijna elk jaar naar Los Caballos Luna in Spanje, een opvangplaats voor voornamelijk verwaarloosde paarden.

Ik bepaal mee de toekomst

Ik wil graag meewerken aan een betere toekomst voor dieren die het echt nodig hebben. Ik zou graag met de kennis die ik nu opdoe gewonde en mishandelde dieren willen redden en helpen bij dierenopvangcentra en stichtingen. Wie weet start ik ooit zelf zo’n centrum op.

Tip voor toekomstige studenten

Maak gebruik van de bijlessen en monitoraten die de universiteit aanbiedt. Probeer ook doorheen het jaar je leerstof gestructureerd bij te houden. Dat zorgt voor minder stress in de examenperiode. En vooral: vergeet zeker niet te genieten van je studententijd. Je maakt die tijd maar één keer mee, toch?