Side header image

Bachelor in de interieurarchitectuur

Studenten stellen hun masterproef tentoon

11 studenten interieurarchitectuur met 8 verschillende projecten werden geselecteerd om hun masterproef tentoon te stellen op de expo ‘Wonen in Diversiteit. Inclusieve, stedelijke woonvormen.’ in deSingel (Antwerpen). In deze tentoonstelling grijpt docente Els De Vos (Faculteit Ontwerpwetenschappen) als mede-curator de asielcrisis aan om het bredere woningvraagstuk in de stad te herdenken.

Els De Vos: “Wij proberen onze studenten zo vaak mogelijk reëele onderzoeksprojecten te geven. De maatschappelijke meerwaarde is voor ons altijd een heel belangrijk gegeven. Dat onze studenten nu onderdeel zijn van deze tentoonstelling is zeker een opsteker voor de opleiding. De kiem van de tentoonstelling ligt bij architectuurstudent Kimoura Hauquier die onder mijn co-promotorschap de opvang van asielzoekers onderzocht. Samen met Jonas De Maeyer (Endeavour), Luce Beeckmans (Ugent) en Maarten Van den Driessche (Ugent), kreeg de tentoonstelling vorm.”. 

De expo beschouwt de asielcrisis niet als verliesverhaal, maar gaat op zoek naar innovatieve woonvormen die uitnodigen tot wonen in diversiteit om zo de stad een nieuwe impuls te geven. Dit onderwerp sluit naadloos aan bij de de masterproef van studenten interieurarchitectuur 2016 – 2017. Onder het thema ‘transformatie’ met als onderwerp ‘People on the run’ gingen de masterstudenten op zoek naar een herbestemming voor 3 verschillende Antwerpse sites en twee kerken:

  • de oude magazijnen en kantoren van Necap, een bedrijf dat handelt in systeemplafonds en wanden naast het red Star Line museum
  • het voormalige Noorderpershuis op het Eilandje
  • de voormalige wasserij Nova aan de Lange Van Bloerstraat met de verbinding naar een pand in de Kerkstraat in Borgerhout
  • de St. Walburgiskerk in de Volkstraat in Antwerpen-Zuid
  • de kerk van het Heilig Sacrament in Merksem

People on the run
Onder begeleiding van Paul Wauters, Eva Storgaard, Uta Pottgiesser en Iris Van der Schueren (interieurarchitectuur, Faculteit Ontwerpwetenschappen) analyseerden de studenten de kwaliteiten en de mogelijkheden van de opgegeven sites en bekeken ze hoe nieuwe functies geïntegreerd konden worden. In de beoordeling van hun project werd veel belang gehecht aan de mogelijkheid om de bestemming opnieuw te wijzigen en aan de relatie die wordt aangegaan met nieuw te bouwen delen of uitbreidingen. Om de studenten voor te bereiden op deze opdracht werd de doelgroep gekaderd via lezingen en fundamenteel onderzoek. Bestaande woonvormen werden onderzocht en er werd gepeild naar mogelijke nieuwe vormen van wonen en samenleven, voorbij de evidente oplossingen en denkpatronen.

Deelnemende studenten interieurarchitectuur:
Lieselotte Crijns, Leonie Damen, Lien De Maeyer, Cynthia Geerts, Alina Rusenko, Lisa Shum, Robbe Stevens, Nikky Van der Poel, Chiara Van den Broek, Natalys Van Dyck, Jeroen Wijnhorst