Side header image

Bachelor in de interieurarchitectuur

Studenten herbestemmen Vlaamse bibliotheken

Openbare bibliotheken worden geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen waarop ze via beleidsmatige invulling én ruimtelijke vormgeving graag een antwoord willen formuleren.
Sinds enkele jaren helpt de opleiding interieurarchitectuur openbare bibliotheken om de verkregen beleidsinzichten te vertalen in passende ruimtelijke ontwerpen. De opleiding doet dit via de bachelorproef van studenten uit het derde bachelorjaar. 

Hierna vind je verschillende thema’s van de bachelorproeven met een selectie van projectvoorstellen.

Fotoverslag juryverdediging

Bekijk hier het fotoverslag van de juryverdediging (juni 2016)