Side header image

Bachelor in de interieurarchitectuur

Euhm? Practicum filosofie?

Tijdens de lessen 'filosofische interpretatiekaders' maken studenten uit het eerste bachelorjaar interieurarchitectuur een filosofisch moodboard rond de vraag: ‘Maakt interieurarchitectuur gelukkig?’. Het beeldend resultaat is een reflectie over onder meer schoonheid, geluk, filosofie, interieurarchitectuur en geschiedenis.

De studenten begonnen aan het practicum met een brainstorm over schoonheid en geluk. Flor Mestdagh: “Familie en vrienden kwamen in mijn groepje meteen ter sprake, maar ook de natuur en rustige plekken bleken al snel geluksbepalend te zijn voor ons”. Nadien kozen de studenten een filosoof, een stijlperiode en konden ze aan de slag met het verzamelen van collagemateriaal. “Wij kozen voor Plato en als stijlperiode namen we de art deco", vertelt Flor. "Door in groep te discussiëren leer je echt luisteren naar elkaar.”

“Ik vond het tof dat veel vakken uit het eerste jaar samenkwamen in deze ontwerpopdracht”, voegt Mira Claessens toe. “Hier is echt goed over nagedacht.”

Volgens docent Gustaaf Cornelis is het niet de bedoeling om een consensus over schoonheid en geluk te verkrijgen: “Het doel van het moodboard is net om het individualisme te overstijgen, het werk moet meer zijn dan de optelsom van verschillende meningen. Met deze opdracht leren de studenten discussiëren, zich vormelijk uit te drukken, het toepassen van wijsgerige inzichten en filosofisch reflecteren", besluit Gustaaf.

Flor en MiraFlor Mestdagh


Mira Claessens

Moodboards