Side header image

Bachelor in de politieke wetenschappen

Profiel

Jij

  • Ben je nieuwsgierig naar het hoe en het waarom van lokale, nationale en internationale politiek?
  • Wil je politieke structuren en beleidsbeslissingen kritisch bestuderen?
  • En voel je de uitdaging om vernieuwende oplossingen te bedenken?

Als politicoloog kijk je met een scherpe en wakkere blik naar de maatschappij. Je wil meer weten en dieper graven. Je stelt je open en tolerant op, en houdt er een eigen mening op na.

Je opleiding

Politiek is niet alleen hoogoplopende debatten in de Wetstraat. Politiek is ook de strijd tegen het terrorisme, de demonstraties van de andersglobalisten, de eurocrisis, het debat over strafuitvoering en de protesten tegen kernenergie.
 
In de bacheloropleiding bestudeer je politiek op alle niveaus: van gemeenteraad tot Europese Commissie, van Vlaanderen en België tot Verenigde Naties. Je leert politiek in al haar aspecten begrijpen dankzij:

  • een brede wetenschappelijke basis: filosofie, recht, economie, …
  • een specifiek politieke uitdieping: bestuurskunde, internationale betrekkingen, politieke communicatie, …
  • een sterke methodologische opleiding
  • een scala aan vaardigheden: kritisch lezen, schriftelijk en verbaal argumenteren, …

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot:

Na je masteropleiding ben je klaar om het werkveld van de politicoloog in te stappen. Een job bij een lokale, nationale of internationale overheidsinstantie ligt natuurlijk het meest voor de hand. Maar je kan ook aan de slag bij een politieke partij, bij een sociale beweging, in het (internationale) bedrijfsleven of in de journalistieke wereld. Veel afgestudeerden werken ook in onderwijs en onderzoek, zowel aan de universiteit als daarbuiten.