Master biologie: evolutie- en gedragsbiologie

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Lees de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding rechtstreeks mag inschrijven voor de masteropleiding.

Beroepsgerichte opties

In de afstudeerrichting evolutie- en gedragsbiologie kies je ook voor één van de volgende beroepsgerichte opties:

  • Onderzoek: de ideale voorbereiding op een loopbaan in het onderzoek, vaak via een doctoraat.
  • Management & Entrepreneurship: bereidt je voor op managementfuncties in private en publieke organisaties.