Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: rechten
Academiejaar :
90 studiepunten

Modeltraject deel 1

Je combineert dit deel met het voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten.

Domein

15 studiepunten verplicht op te nemen

Fundamentele rechten en vrijheden6sp1e sem.
Vandenhole, Wouter
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking3sp1e sem.
Traest, Michael
Insolventierecht met inbegrip van zekerheden6sp1e sem.
Vanmeenen, Melissa
 

Kies een grondige studie die het best aansluit bij het onderwerp van je masterproef. (6 studiepunten)

Domein burgerlijk recht

Grondige studie Personen- en familierecht6sp2e sem.
Swennen, Frederik
Grondige studie Familiaal vermogensrecht6sp2e sem.
Barbaix, Renate
Grondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrecht6sp2e sem.
Weyts, Britt
Carette, Nicolas
 

Domein fiscaal recht

Grondige studie Vennootschapsbelasting6sp2e sem.
Peeters, Bruno
Grondige studie BTW6sp2e sem.
Vandenberghe, Luk
Grondige studie Internationaal Fiscaal recht6sp2e sem.
Cauwenbergh, Patrick
Van de Vijver, Anne
 

Domein internationaal en Europees recht

Grondige studie Internationaal Privaatrecht6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Grondige studie Europese Unie - mededingingsrecht6sp2e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
 

Domein ondernemingsrecht

Grondige studie Europese Unie - mededingingsrecht6sp2e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
Grondige studie Marktpraktijken en consumentenbescherming6sp2e sem.
Straetmans, Gert
Grondige studie Financieel recht6sp2e sem.
NNB, -
 

Domein publiek recht

Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Grondige studie Bestuursrecht6sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Grondige studie Rechten en vrijheden6sp2e sem.
Velaers, Jan
 

Domein rechtshandhaving

Grondige studie Strafrecht6sp2e sem.
Rozie, Joëlle
Grondige studie Gerechtelijk recht6sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Grondige studie Internationaal Privaatrecht6sp2e sem.
Kruger, Thalia
 

Domein sociaal recht

Grondige studie Individueel arbeidsrecht6sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Grondige studie Collectief arbeidsrecht6sp2e sem.
Buelens, Jan
Grondige studie Sociale bescherming van werknemers6sp2e sem.
Louckx, Freek
 

Lerarencomponent

17 studiepunten verplicht op te nemen

Onderwijskundige concepten 1 (2de sem. Stadscampus, verkort traject)6sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Vakdidactiek rechten met oefenlessen6sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
Groeistage rechten5sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
 

Masterproef

De masterproef bestaat uit 3 delen. In het eerste deel van het modeltraject neem je verplicht de methodologische seminaries op voor 3 studiepunten

Masterproef partim I: methodologische seminaries3sp1e+2e sem
Vandervieren, Ellen
 

Modeltraject deel 2

Domein

12 studiepunten verplicht op te nemen

Deontologie6sp1e sem.
Rutten, Stefan
Internationaal Privaatrecht6sp1e sem.
Kruger, Thalia
 

Kies een bijzondere studie die het best aansluit bij het onderwerp van je masterproef. (3 studiepunten)

Domein burgerlijk recht

Medisch recht3sp1e sem.
Vansweevelt, Thierry
Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
 

Domein fiscaal recht

Douane en accijnzen3sp1e sem.
Van Dooren, Eric
Fiscale aspecten van patrimoniumbeheer3sp1e sem.
Plets, Nicole
 

Domein internationaal en Europees recht

Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
 

Domein ondernemingsrecht

Maritiem recht3sp1e sem.
De Wit, Ralph
Maritiem- en transportverzekeringsrecht3sp1e sem.
Bernauw, Kristiaan
 

Domein publiek recht

Milieurecht3sp1e sem.
Carette, Ann
Recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen3sp1e sem.
Berx, Cathy
 

Domein rechtshandhaving

Strafrechtelijk sanctierecht3sp1e sem.
Rozie, Joëlle
Bewijsrecht3sp1e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
 

Domein sociaal recht

Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
International and European Health Law3sp1e sem.
Lierman, Steven
Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
 

Lerarencomponent

Theoretisch opleidingsonderdeel (3 studiepunten)

Onderwijskundige concepten 2 (1ste sem. Stadscampus)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Struyf, Elke
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
 

Kies de vakdidactiek PAV-MAVO. Als je geen tweede vakdidactiek wil opnemen kies je een profileringsvak. (6 studiepunten)

Vakdidactiek PAV-MAVO met oefenlessen6sp1e+2e sem
Janssenswillen, Paul
 
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Meer (-) talig onderwijs6sp1e+2e sem
Simons, Mathea
Smits, Tom
Casteleyn, Jordi
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Onderwijskundig ontwerpen6sp1e+2e sem
Colpaert, Jozef
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Zorg6sp1e+2e sem
Struyf, Elke
 

Als je de vakdidactiek PAV-MAVO hebt gekozen kies je ook de groeistage PAV-MAVO. Heb je een profileringsvak gekozen dan kies je groeistage 2 rechten. (5 studiepunten)

Groeistage PAV-MAVO5sp1e+2e sem
Janssenswillen, Paul
Groeistage 2 rechten5sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
 

Je neemt verplicht de profileringsstage op.

Profileringsstage5sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Pinxten, Annie
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Struyf, Elke
Casteleyn, Jordi
 

Masterproef

De masterproef bestaat uit 3 delen. In het tweede deel van het modeltraject neem je verplicht de scriptie en de praktijktoepassing op (15 studiepunten)

Masterproef partim II: Scriptie (12 studiepunten)12sp1e sem.
NNB, -
Masterproef partim III: Praktijktoepassing (1ste sem + 2de sem)3sp1e+2e sem
NNB, -