Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
02
dec

maandag

8:30 10:30

Wiskundige methoden in theoretische fysica

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Gevorderde kwantummechanica

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
13:45 18:00

Physics of low-dimensional systems

U203 - Theory + exercises
Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Numerieke optimalisatie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Seminarie vakkennis wiskunde

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Numerieke optimalisatie

Practicum Campus Middelheim
18:00 21:00

Vakdidactiek PAV-MAVO met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
03
dec

dinsdag

8:30 10:30

Atoom- en molecuulfysica

Hoorcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Gevorderde kwantummechanica

Hoorcollege Campus Drie Eiken
11:00 13:00

Maattheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
13:00 16:00

Onderwijskundige concepten 1 (1ste sem. Stadscampus)

Hoorcollege
14:00 18:00

Eindige differentie methoden en financiële wiskunde

Hoorcollege Campus Middelheim
18:00 22:00

Onderwijskundige concepten 1 (1ste sem., Stadscampus, verkort traject)

Zijtraject
Hoorcollege
04
dec

woensdag

8:30 10:30

Gevorderde kwantummechanica

Hoorcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Wiskundige methoden in theoretische fysica

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
13:30 16:30

Vakdidactiek fysica met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
13:30 16:30

Vakdidactiek chemie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Vakdidactiek chemie met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
05
dec

donderdag

8:30 10:30

Atoom- en molecuulfysica

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
8:30 12:45

Microscopy and spectroscopy of nanosystems

Hoorcollege Campus Groenenborger
9:30 12:30

Vakdidactiek informatica met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
9:30 12:30

Vakdidactiek wiskunde met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
10:45 13:15

Academic Literacies for Scientists

Hoorcollege Campus Middelheim
13:00 16:00

Onderwijskundige concepten 1 (1ste sem. Stadscampus)

Hoorcollege
16:00 19:00

Vakdidactiek informatica met oefenlessen

Avondtraject
Seminarie/Werkcollege
16:00 19:00

Vakdidactiek wiskunde met oefenlessen

Avondtraject
Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Vakdidactiek fysica met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
18:00 21:00

Vakdidactiek biologie met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
06
dec

vrijdag

8:30 11:30

Vakdidactiek engineering en technologie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
9:00 12:00

Vaardigheden in experimentgebaseerd fysicaonderwijs

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
9:00 12:00

Experimental techniques in particle physics

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Electronic structure calculations

G.U.203
Hoorcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Maattheorie

Practicum Campus Middelheim
13:30 16:30

Vakdidactiek biologie met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
14:00 17:00

Superconductivity and superfluidity

Hoorcollege Campus Drie Eiken
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.