Algemene leerinhouden in de educatieve masteropleidingen

Zes thema’s vormen de rode draad doorheen het theoretische deel van de component leraarschap, dat bestaat uit de opleidingsonderdelen:

  • Algemene didactiek
  • Leren en motiveren
  • Onderwijskundige concepten 1
  • Onderwijskundige concepten 2

Je vindt een beschrijving van deze opleidingsonderdelen in het studieprogramma van je afstudeerrichting.