Stages in de educatieve masteropleidingen

Je start met een verkennende oriënteringsstage. Daarna volgen twee groeistages, die gekoppeld zijn aan je vakdidactieken. Je sluit af met een profileringsstage waarvoor je zelf de klemtoon mag bepalen.