Studieprogramma van de component leraarschap in de educatieve masteropleidingen

De component leraarschap telt 60 studiepunten en bestaat uit twee delen. Het voorbereidend deel van 15 studiepunten volg je vooraf. Het andere deel van 45 studiepunten volg je in de educatieve master.

In bachelor of als voorbereidingsprogramma: 15 studiepunten

In educatieve master: 45 studiepunten