Educatieve master via een verkort traject

Heb je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald? Of volg je graag eerst een master in jouw vakdomein, voordat je een educatieve masteropleiding start? Ook dat is natuurlijk mogelijk. Je volgt de educatieve master dan via een verkort traject.

Het verkort traject omvat alleen de component leraarschap van 60 studiepunten. Je hebt hiervoor geen leerkrediet nodig (als je reeds beschikt over een Vlaams masterdiploma). Voor alle andere opleidingsonderdelen, die specifiek zijn voor je vakdomein, krijg je automatisch vrijstellingen. Je moet deze vrijstellingen niet aanvragen, maar kan je rechtstreeks inschrijven voor het verkort traject (via SisA). Binnen deze 60 studiepunten zit ook het voorbereidend deel van 15 studiepunten. 

Veel flexibiliteit

Omdat je al een masterdiploma behaald hebt, is de kans groot dat je al – binnen of buiten het onderwijs – aan het werk bent. Daarom biedt het verkort traject heel wat flexibiliteit.

 • Je kan voltijds studeren of het traject spreiden over twee jaar.
   
 • Je kan het traject volledig in dagonderwijs volgen of je kan de theoretische onderwijskundige opleidingsonderdelen in avondonderwijs volgen.
   
 • Je kan het traject volledig op de campus in Antwerpen volgen of je kan de theoretische onderwijskundige opleidingsonderdelen op een satellietcampus in Mechelen of Turnhout volgen.
   
 • Doordat het verkort traject op alternerende momenten start op verschillende locaties is het voor zij-instromers mogelijk om de opleiding op een flexibele manier af te leggen.  
   
 • Als je al in het onderwijs werkt, kan je de stages 'in-service' of via een lio-baan volbrengen. Als je buiten het onderwijs werkt, is een aangepaste oriënteringsstage mogelijk.
   
 • Ook kleinere interimopdrachten kunnen worden gevaloriseerd als werkplekleren ter vervanging van (een deel van) de stages.
   
 • Omdat je al een masterproef in je vakdomein afgelegd hebt, kiezen we in de verkorte educatieve master voor een erg praktijkgerichte, beperkte masterproef. Dit gebeurt in de vorm van een scriptie of paper van 6 studiepunten over een onderwijskundig, een didactisch of een vakdidactisch onderwerp. Dit wordt aangevuld met een praktijktoepassing van 3 studiepunten, waarin je je scriptie bv. omzet naar een uitgewerkt lessenpakket.

Ga je werken en studeren combineren? Dan kan je aan de Universiteit Antwerpen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding. Surf naar de webpagina’s van het Centrum voor Werken en Studeren of maak een afspraak.

Zeven verkorte trajecten

De Universiteit Antwerpen biedt verkorte trajecten aan in de clusters: