Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
14
okt

maandag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Experimentele fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
15
okt

dinsdag

8:30 10:30

Wetenschappelijk rapporteren

Hoorcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Fysica van het dagelijks leven

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
16
okt

woensdag

8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Oefeningen voor Wiskunde
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
8:30 10:30

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Oefeningen voor Fysica
Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
17
okt

donderdag

10:45 12:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 18:00

Computerpracticum

Practicum Campus Groenenborger
18
okt

vrijdag

10:45 12:45

Algemene fysica I: kinematica, dynamica, gastheorie

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Wiskundige methoden voor de fysica I

Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.