Studieprogramma van de bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Algemene economie

6 studiepunten

Inleiding tot de algemene economie6sp1e sem.
De Ridder, Annemieke
 

Kwantitatieve methoden

12 studiepunten

Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 13sp1e sem.
Van der Veeken, Stephan
Statistiek met (bedrijfs)economische toepassingen 23sp2e sem.
Goos, Peter
Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 16sp1e+2e sem
Mestdag, Tom
 

Bedrijfskunde

15 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
 

Informatietechnologie en beleidsinformatica

12 studiepunten

Digitale informatiesystemen6sp1e+2e sem
Mannaert, Herwig
Peremans, Herbert
Vanhoof, Els
Grondslagen van de engineering6sp1e+2e sem
Springael, Johan
Mannaert, Herwig
Peremans, Herbert
 

Verbredende studiedomeinen

9 studiepunten

Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Algemene economie

12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 26sp1e sem.
Mestdag, Tom
Seminarie toegepaste wiskunde3sp1e+2e sem
Herremans, Adriaan
 

Bedrijfskunde

12 studiepunten

Financial Management6sp2e sem.
Engelen, Peter-Jan
Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
 

Informatietechnologie en beleidsinformatica

12 studiepunten

Ontwerp van informatiesystemen6sp1e sem.
Verelst, Jan
Systeemanalyse en databanken6sp2e sem.
Verelst, Jan
 

Verbredende studiedomeinen

9 studiepunten

Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
Cambré, Bart
Vermeerbergen, Lander
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 9 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 3

Kwantitatieve methoden

6 studiepunten

Econometrie en multivariate statistiek6sp1e sem.
Vandervieren, Ellen
Goos, Peter
 

Bedrijfskunde

15 studiepunten

HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
Jacobs, Sofie
Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
 

Informatietechnologie en beleidsinformatica

12 studiepunten

Digital Organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Huygh, Tim
Programmeren6sp1e sem.
Mannaert, Herwig
 

Verbredende studiedomeinen

3 studiepunten

Levensbeschouwing, mens en markt3sp2e sem.
Van Herck, Walter
 

Bachelorproef

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten
De bachelorproef bestaat uit Partim I: Inleiding tot het wetenschappelijk economisch werk (2 studiepunten) en Partim II: begeleide zelfstudie seminarie beleidsinformatica (4 studiepunten).

Bachelorproef HIB6sp1e+2e sem
Verelst, Jan
Cambré, Bart
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 3 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 12 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een profileringstraject van 3BTEW-BK/EB
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit BE
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit BE kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
De Borger, Bruno
De Waele, Lode
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Interdisciplinaire perspectieven op Migratie en Integratie6sp1e sem.
Timmerman, Christiane
Clycq, Noel
International Economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
I-Week: Challenges for Business3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Onderhandelen 13sp1e sem.
Van Waes, Luuk
Onderhandelen 23sp2e sem.
Van Waes, Luuk
Regional and Urban Economics3sp2e sem.
Verhetsel, Ann
Beckers, Joris
Social and Organisational Psychology6sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Sports Economics6sp2e sem.
Kesenne, Stefan
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Topics in Development Studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
Transport Economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
Kupfer, Franziska