Relevante vraagstukken

Handelsingenieurs in de beleidsinformatica lossen problemen en uitdagingen van bedrijven op. Enkele voorbeelden van vraagstukken waarop handelsingenieurs in de beleidsinformatica antwoorden leren formuleren:

Ben jij geboeid door deze vraagstukken? Dan is de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica allicht iets voor jou!