Integratieproject in de master handelsingenieur in de beleidsinformatica

Het integratieproject is het sluitstuk van de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica

Tijdens dat intensieve project werken masterstudenten samen met het consultingbedrijf Accenture. Ze krijgen een levensechte case met als thema innovatie in de verzekeringen. Klant is het fictieve verzekeringsbedrijf Rest-A-Sure. 

De studenten hielpen Rest-A-Sure zo al in het proces van digitalisatie. Ze zetten nieuwe technologieën in, om zo de klantentevredenheid van het verzekeringsbedrijf te doen toenemen. Daarbij werden niet enkel de wensen van de klanten en het personeel van Rest-A-Sure in rekening genomen, maar ook de geschatte kosten en baten van de verschillende investeringen.

In dit project integreren de masterstudenten verschillende soorten kennis die in de loop van de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica aan bod kwamen. Maar dankzij de levensechte opzet verwerven de studenten er ook nieuwe skills bij: persoonlijke vaardigheden, inzicht in problem solving ... Een ideale kans om jezelf te testen in een werkomgeving!