Studieprogramma van de master handelsingenieur in de beleidsinformatica

Integratieprofielen

Je maakt een keuze tussen twee integratieprofielen. Je kan focussen op:

Verplichte kern

Verplichte kern

In de loop van twee jaar moet je ook een heel aantal verplichte opleidingsonderdelen volgen, die zowel uit de domeinen bedrijfskunde en economisch beleid komen, als uit het domein beleidsinformatica.

Major en minor

Ten slotte kies je ook een major en een minor. Je hebt de keuze uit negen majors en nog meer minors (die je terugvindt in het studieprogramma).

De meeste minors sluiten aan bij een van de majors, al zijn er ook enkele die zich in een apart domein verdiepen.

Masterproef

Een masterproef die inhoudelijk aansluiting vindt bij de door jou gekozen master vormt het sluitstuk van je opleiding.