Masterscriptie Handelsingenieur - Haarproducten introduceren in België

Unilever is wereldwijd het bedrijf achter bekende merken als Dove, Omo en Lipton. Om de consumentenbehoefte naar meer natuurlijke en ‘pure’ haarproducten te beantwoorden, koos Unilever België ervoor om Timotei opnieuw in de Belgische markt te introduceren. Voor deze marktintroductie ging studente Eline Meul (Handelsingenieur, 2018) op zoek naar aanbevelingen voor een effectief communicatieplan, gebaseerd op strategische academische kaders en praktijkervaring binnen Unilever België.

Een communicatieplan is een ondersteunende tool in elke marktintroductie. Het beschrijft hoe de berichtgeving van een merk op een effectieve manier tot bij de doelgroep geraakt. Binnen de competitieve haarverzorgingsmarkt worden er veel mediabudgetten ingezet. De grootste uitdaging voor een nieuw merk als Timotei was hier een effectief communicatieplan te bouwen dat door deze investeringen breekt. Hiervoor werden vier stappen doorlopen: analyse van de huidige haarverzorgingsmarkt, strategische bepaling van het plan, uitwerking en ten slotte controle.

Uit de strategische analyse kwam naar voor dat Timotei zich eerder moest positioneren als marktuitdager met een innovatieve digitale communicatiestrategie. Eline gaf in haar thesis de aanbeveling om via story-telling het merk naar voor te brengen als een waarde en levensstijl waar de consument voor kiest. De verschillende communicatiekanalen zouden innovatief moeten worden ingezet, in combinatie met een sterk verhaal waaraan de consument zich kan weerspiegelen.

Sinds april 2018 kan je Timotei opnieuw vinden in de Belgische winkels ondersteund door een knap communicatieplan opgesteld in samenwerking met UAntwerpen-studente Eline Meul.

Intussen werkt Eline voor Unilever België. Op woensdag 6 maart 2019 kwam ze als gastspreker tijdens 'Marketingbeleid' aan onze bachelorstudenten uitleggen welke rol sustainability speelt binnen de communicatie en bedrijfsvoering van Unilever.