Masterscriptie handelsingenieur - Italiaanse startups

In de academische literatuur was er nog maar weinig geschreven over hoe startups die opgericht worden door immigranten worden gefinancierd. Daarom voerde studente Yanou Ramon (handelsingenieur, 2018) een onderzoek uit naar de invloed van de immigrantstatus van de ondernemers op de financieringskeuze van startups in Italië.

Een onderneming kan zich op verschillende manieren financieren. Echter, vaak worden startups geconfronteerd met allerlei barrières bij het verwerven van financieel kapitaal. De financiering van de startup wordt mede beïnvloed door de eigenschappen van de ondernemer. Waar bestaand onderzoek vooral focust op de leeftijd en het geslacht van de ondernemer, trachtte deze masterscriptie de invloed van de immigrantstatus van de ondernemer op de financiering van een startup te onderzoeken.

Na controle voor de overige ondernemers- en ondernemingskenmerken, de regio en de industrie, concludeerde Yanou dat de immigrantstatus in zijn geheel geen statistisch significant effect had op het startkapitaal, de totale schuld en de schuldratio van een startup opgericht in Italië in 2016. Een meer gedetailleerde benadering van het thesisonderzoek wees uit dat immigranten afkomstig uit Azië gemiddeld een groter startkapitaal, een grotere schuldratio en een grotere totale schuld hebben in vergelijking met Italiaanse ondernemers. Verder hielden Afrikaanse immigranten gemiddeld een kleiner startkapitaal en minder schulden aan dan een Italiaanse ondernemer. Daarnaast hielden Noord-Amerikaanse ondernemers gemiddeld minder startkapitaal aan. Tot slot werd bevonden dat een immigrantondernemer afkomstig uit Zuid-Amerika en Zuid-Europa gemiddeld een kleinere totale schuld en een kleiner beginkapitaal had dan een zuiver Italiaanse ondernemer.