Voorbereidingsprogramma handelsingenieur

In het academiejaar 2019-2020 kan je niet meer inschrijven voor het voorbereidingsprogramma handelsingenieur.

In de plaats is voor sommige studenten een bachelor met studieduurverkorting mogelijk. Lees de toelatingsvoorwaarden om te bekijken of je met jouw vooropleiding in aanmerking komt.

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het voorbereidingsprogramma in het academiejaar 2018-2019.