Uitdovend studieprogramma

De masteropleiding elektromechanica biedt vanaf het academiejaar 2018-2019 een vernieuwd studieprogramma aan.

Ontdek het nieuwe studieprogramma!

In het nieuwe studieprogramma maak je een keuze tussen vijf opties:

  • Offshore Engineering
  • energie
  • ontwerp en productie
  • automatisering
  • Automotive Engineering

Tot en met academiejaar 2017-2018 had de opleiding elektromechanica vier afstudeerrichtingen: automatisering, Automotive Engineering, elektromechanica en energie. Startte je in een van deze afstudeerrichtingen, dan kan je jouw programma afwerken zoals gepland.