Uitdovend studieprogramma

De masteropleiding elektronica-ICT biedt vanaf het academiejaar 2018-2019 een vernieuwd studieprogramma aan.

Ontdek het nieuwe studieprogramma!

In het nieuwe studieprogramma maak je een keuze tussen twee opties:

  • Internet of Things
  • Cyber-Physical Systems

Tot en met academiejaar 2017-2018 had de opleiding elektronica-ICT twee afstudeerrichtingen: ICT en Automotive Engineering. Startte je in een van deze afstudeerrichtingen, dan kan je jouw programma afwerken zoals gepland.