Side header image

Specifieke lerarenopleiding (Uitdovend)

Mag je starten?

1. Toelating tot de specifieke lerarenopleiding

Je mag je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding (SLO):

  • met een masterdiploma;
  • met een academisch bachelordiploma als je je tevens inschrijft voor een masteropleiding;
  • als je gelijktijdig mag inschrijven voor een bachelor- en masteropleiding (let wel: je hebt toelating nodig om voor meer dan 66 studiepunten in totaal in te schrijven);
  • met een professioneel bachelordiploma als je je tevens inschrijft voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding (let wel: je hebt toelating nodig om voor meer dan 66 studiepunten in totaal in te schrijven).

2. Toelating per lerarenopleiding

Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om te kunnen aansluiten bij een vakdidactiek in de specifieke lerarenopleiding.

Als je masterdiploma niet voorkomt in onderstaande concordantielijsten, moet je bij de onderwijscommissie toelating tot inschrijving aanvragen. Om aan te tonen dat je wel degelijk over de nodige vakinhoudelijke kennis en vaardigheden beschikt, vul je een aanvraagformulier in dat je vindt bij de info over vakdidactieken en volg je de richtlijnen.