Side header image

Vakdidactieken

In de lessen Vakdidactiek verwerf je een grondig inzicht in het curriculum van je vakgebied in het secundair onderwijs. Je ontwikkelt de nodige vakdidactische kennis, vaardigheden en attitudes om rijke leeromgevingen uit te werken en te realiseren voor de verschillende deelvakken van je vakgebied en aanverwante vakgebieden.

Aanwezigheid in de lessen Vakdidactiek is verplicht.