Side header image

Specifieke lerarenopleiding (Uitdovend)

Specifieke lerarenopleiding talen
Academiejaar :

Algemene opleidingsonderdelen

48 studiepunten

Algemene vakken verplicht

18 studiepunten

Didactisch referentiekader3sp1e sem.
Meeus, Wil
Leerlingenbegeleiding3sp2e sem.
Struyf, Elke
Onderwijsorganisatie en -beleid3sp2e sem.
Van Petegem, Peter
Janssenswillen, Paul
Leeronderzoek3sp1e+2e sem
Colpaert, Jozef
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Struyf, Elke
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Klasmanagement3sp1e sem.
Struyf, Elke
ICT in het onderwijs3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
 

Praktijkcomponent verplicht

30 studiepunten

Oefenlessen3sp1e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Inleefstage3sp2e sem.
Struyf, Elke
Instapstage3sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Groeistage 16sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Vakdidactische opdrachtenstage3sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Groeistage 26sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Projectstage3sp2e sem.
Struyf, Elke
Supervisie3sp2e sem.
Meeus, Wil
 

Nederlands

Didactiek

6 studiepunten

Didactiek Nederlands6sp1e sem.
Casteleyn, Jordi
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Frans

Didactiek

6 studiepunten

Didactiek Frans6sp1e sem.
Simons, Mathea
 

Keuze opleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Duits

Didactiek

6 studiepunten

Didactiek Duits6sp1e sem.
Smits, Tom
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Engels

Didactiek

6 studiepunten

Didactiek Engels6sp1e sem.
Smits, Tom
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Spaans

Didactiek

6 studiepunten

Didactiek Spaans6sp1e sem.
Simons, Mathea
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Nederlands aan Anderstaligen

Didactiek

6 studiepunten

Didactiek Nederlands aan anderstaligen6sp1e sem.
Casteleyn, Jordi
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter