Side header image

Specifieke lerarenopleiding (Uitdovend)

Specifieke lerarenopleiding wiskunde
Academiejaar :

Verplichte opleidingsonderdelen

18 studiepunten

Didactisch referentiekader3sp1e sem.
Meeus, Wil
Leerlingenbegeleiding3sp2e sem.
Struyf, Elke
Onderwijsorganisatie en -beleid3sp2e sem.
Van Petegem, Peter
Janssenswillen, Paul
Leeronderzoek3sp1e+2e sem
Colpaert, Jozef
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Struyf, Elke
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Klasmanagement3sp1e sem.
Struyf, Elke
ICT in het onderwijs3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
 

Praktijkgerichte component

30 studiepunten

Oefenlessen3sp1e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Inleefstage3sp2e sem.
Struyf, Elke
Instapstage3sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Groeistage 16sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Vakdidactische opdrachtenstage3sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Groeistage 26sp2e sem.
Pinxten, Annie
Simons, Mathea
Smits, Tom
Vandervieren, Ellen
Meeus, Wil
Janssenswillen, Paul
Schelfhout, Wouter
Casteleyn, Jordi
Projectstage3sp2e sem.
Struyf, Elke
Supervisie3sp2e sem.
Meeus, Wil
 

Didactiek wiskunde

6 studiepunten

Didactiek wiskunde6sp1e sem.
Vandervieren, Ellen
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten

Filosoferen met jongeren en volwassenen3sp2e sem.
NNB, -
Leer- en denkprocessen3sp2e sem.
Struyf, Elke
Leraar in de Stad: diversiteit en differentiatie3sp1e sem.
Smits, Tom
Vakoverschrijdende educaties3sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
Taal en leren3sp1e sem.
Casteleyn, Jordi