Side header image

Inschrijven en toelatingsproef

1: Toelatingsvoorwaarden

Lees de toelatingsvoorwaarden (Mag je starten?) en ontdek of je rechtstreeks mag starten aan de opleiding of kan deelnemen aan de toelatingsproef.

2: Toelatingsproef voor niet-juristen

De toelatingsproef vindt plaats op:

  • donderdag 4 juli 2019 om 9 uur in op de Stadscampus in lokaal B.001
  • donderdag 12 september 2019 om 9 uur op de Stadscampus in lokaal C.103

Voorafgaand aan de toelatingsproef van 12 september 2019 vinden voorbereidende colleges plaats op volgende data:

  • Maandag 2 september 2019: in lokaal E.201
  • Dinsdag 3 september 2019: in lokaal E.201
  • Woensdag 4 september 2019: in lokaal E.207
  • Maandag 9 september 2019: in lokaal C.001

De colleges vinden telkens plaats van 19 tot 21.30 uur.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij het opleidingssecretariaat: jeanine.mertens@uantwerpen.be of T +32 3 265 54 46.

De toelatingsproef staat onder toezicht van prof. dr. Elly Van de Velde en coördinator van het programma: prof. dr. Bruno Peeters.

3: Inschrijven aan de universiteit

Volg de procedure om in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen.

Op maandag 23 september 2019 vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats om 18 uur op de Stadscampus in lokaal C.103.