Masterscriptie maritiem en logistiek management - Voorbeeld: CO2-neutraliteit in de haven van Antwerpen

Een CO2-neutrale haven van Antwerpen, hoe haalbaar is dat? Studente Freya Houben (maritiem en logistiek management, 2018) analyseerde het in haar masterproef. Wat betekent CO2-neutraliteit voor de verschillende actoren in de haven, rekening houdend met de kosten en baten?

Freya: "CO2-neutraliteit bereikt de haven het best door meerdere emissiereductiemaatregelen te combineren. Denk daarbij aan het gebruik van waterstof, hernieuwbare energie en compensatie."

Een aantal van die maatregelen staan echter nog in een laag stadium van technologische ontwikkeling. "Het is op dit moment erg duur om te investeren in deze nieuwe technologieën. Bovendien worden de kosten gedragen door private actoren, terwijl de baten van deze technologieën voor de hele maatschappij zijn."

Freya concludeert dat de overheid het best kan investeren in technologieën die het potentieel hebben om CO2-neutraal te worden, in plaats van te investeren in CO2-arme technologieën die dit potentieel niet hebben.

> Ontdek de master maritiem en logistiek management

fabriek