Masterscriptie maritiem en logistiek management - Voorbeeld: Duurzaamheid in de scheepvaartsector

De scheepvaartsector heeft een enorme impact, zowel op milieuvlak als op maatschappelijk vlak. Toch zijn er geen duurzaamheidsdoelstellingen voor geformuleerd door de Verenigde Naties.

De International Maritime Organisation vond het daarom noodzakelijk om de emissie-uitstoot van de scheepvaartsector te reguleren. Hoe gaat de sector hiermee om? Dat onderzocht studente Karolien De Keulenaar (maritiem en logistiek management, 2018) in haar masterproef.

Ze interviewde daarvoor de havengemeenschappen en keek naar al bestaande rapporten. Daaruit bleek dat milieu-innovaties niet zo belangrijk gevonden worden.  De perceptie leeft dat nieuwe technologieën, die emissies terugschroeven, alleen maar hoge kosten met zich meebrengen. Karolien: "Net daarom is het belangrijk dat er een milieuregulering is, want alleen zo kan deze conservatieve houding doorbroken worden."

Karolien merkt in haar masterproef wel op dat dat niet zo makkelijk is als het lijkt: "Er zijn verschillende obstakels die het innovatieve proces in de weg staan: wisselende brandstofprijzen en wijzigende handelsstromen, om er twee te noemen."

Daarom is het noodzakelijk dat de wetgever duidelijkheid creëert en normen oplegt voor huidige en toekomstige alternatieve oplossingen.

> Ontdek de master maritiem en logistiek management

foto's haven