Side header image

Jobmogelijkheden

Multidisciplinariteit troef

Architectuurstudenten zijn veelzijdig en hebben tal van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met het bachelordiploma kan je aan de slag als medewerker in een architectenbureau of in de bouw- of vastgoedsector. Met het masterdiploma opent pas echt een breed werkveld. Je bent dan immers een vakkundig en academisch gevormd architect met een kritische ingesteldheid, waardoor je breed inzetbaar bent.

Wil je de volle verantwoordelijkheid opnemen voor je projecten, dan moet je eerst twee jaar stage lopen. Pas dan kan je je inschrijven bij de orde van architecten en als zelfstandige architect aan de slag. Het beroep van architect evolueert steeds meer van individueel ontwerper naar partner in een ontwerp- of bouwteam. Je werkt samen met ingenieurs, aannemers, economen, veiligheidscoördinatoren en energiedeskundigen in een multidisciplinaire omgeving.

Brede waaier aan beroepsprofielen

Daarnaast kan je uiteraard kiezen uit een brede waaier aan andere beroepsprofielen, in bedrijven, bij ontwerpbureaus en bij de overheid. Ook daar liggen er boeiende projecten op jou te wachten. Wat denk je van een job als beleidsmaker of ontwerper in ruimtelijk beleid in dienst van de overheid? Zowel de openbare diensten ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting als monumenten en landschappen kunnen jouw expertise gebruiken.

Mensen popelen misschien om jou te raadplegen als consultant, adviseur of deskundige in bouwtechnische aspecten. Je kan eveneens aan de slag als projectleider of medewerker in de sectoren bouw, vastgoed en projectontwikkeling. 

Als je belangstelling hebt om na je masteropleiding mee te werken aan een onderzoeksproject binnen de opleiding, bieden wij je de kans om mee te dingen naar een onderzoeksbeurs. Wie een academische loopbaan ambieert en een professionele toekomst als lesgever en onderzoeker aan de universiteit beoogt, kan bovendien een doctoraal onderzoekstraject starten om een doctoraat op proefschrift in de architectuur te behalen.