Side header image

Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
24
sep

dinsdag

16:00 18:00

I-Acoustics

Hoorcollege Campus Groenenborger
25
sep

woensdag

8:30 10:30

I-Design of Steel and Wood Structures

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

I-Wegbouwkunde: dimensionering en materiaalaspecten

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

I-Geotechnische stabiliteit

Hoorcollege Campus Groenenborger
27
sep

vrijdag

10:45 12:45

I-Duurzaam bouwen

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

I-Duurzaam bouwen

Seminarie/Werkcollege
13:45 15:45

I-The Company

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

I-The Company

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.