Side header image
Kerncompetenties

1. De master bezit gespecialiseerde kennis en inzicht in het beheer en conservatie van erfgoedobjecten, het C/R-ontwerp en de mens- en natuurwetenschappen, in functie van het C/R-onderzoek en de C/R-praktijk.

2. De master formuleert een heldere onderzoeksvraag met betrekking tot een erfgoedprobleem of de C/R-praktijk, in overeenstemming met een wetenschappelijke methodologie.

3. De master splitst een erfgoed- of C/R-probleem overzichtelijk en projectmatig op in deelproblemen en onderzoeksvragen, houdt daarbij rekening met prioriteiten, en zet personele en materiƫle middelen correct in bij het uitvoeren van het project.

4. De master integreert kennis uit de C/R en aanpalende disciplines, ontwikkelt nieuwe kennis en inzichten m.b.t. de erfgoedtheorie en/of de C/R-praktijk, en levert een zinvolle bijdrage aan het werkveld.

5. De master werkt een realistisch C/R-ontwerp uit voor een erfgoedobject en/of een collectie van erfgoedobjecten, op basis van het mens- en natuurwetenschappelijk vooronderzoek en de daarop volgende waardenanalyse, rekening houdend met de gehele gecontextualiseerde complexiteit van het erfgoed- en/of C/R-probleem, en evalueert dit ontwerp kritisch.

6. De master stelt een (interdisciplinair) team op projectmatige wijze samen en coƶrdineert het.

7. De master voert een actieplan uit voor de C/R van een weinig courant, complex erfgoedobject en/of collectie binnen een opgelegd en beperkt tijdsbestek.

8. De master voert de C/R-acties, eigen aan specifieke en complexe erfgoedobjecten en objectfamilies en/of collecties, kwaliteitsvol en met zorg voor gezondheid en veiligheid uit.

9. De master schakelt tijdig expertise in vanuit verscheidene specialisaties, gestoeld op een realistische inschatting van de eigen capaciteiten en met zin voor overleg en samenwerking.

10. De master documenteert een C/R actie op wetenschappelijke wijze en communiceert er correct en bevattelijk over.

11. De master draagt vanuit een kennis van het brede, internationale erfgoedveld en met inzicht m.b.t. de eigen positie binnen een professioneel (internationaal) netwerk, op zelfkritische wijze bij tot de publieke kennis, de beleving en het bewustzijn van het erfgoed.

12. De master volgt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conservatie, restauratie of beheer van erfgoed op en beoordeelt ze kritisch.