Side header image

Master in de filmstudies en de visuele cultuur

Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

Na zes jaar maakt een team van externe en interne experten, en een student een eindevaluatie op (het 'peerreviewteam').

Op 4 en 5 december 2017 bezocht het peerreviewteam de opleiding filmstudies en visuele cultuur en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding neemt een unieke positie in in het Vlaamse hoger onderwijs, waar er een zeer beperkt aanbod aan opleidingen is over film. Zowel film als visuele cultuur zijn in het programma duidelijk aanwezig. Door de keuzemogelijkheden krijgen studenten de gelegenheid om eigen interesses te ontwikkelen.

De opleiding benadert het veld van visuele cultuur en filmstudies interdisciplinair en biedt een mooie combinatie van academische en meer praktijkgerichte onderdelen. Dankzij de aandacht voor film en visuele cultuur uit verschillende delen van de wereld ontwikkelen studenten een inter- en transculturele blik.

Om de diversiteit onder de studenten met verschillende vooropleidingen te ondersteunen, streeft de opleiding naar een goede begeleiding en naar een heldere wederzijdse communicatie over wensen en verwachtingen.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.
 

Aantal startende studenten

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het aantal studenten dat zich voor het eerst inschreef in de master filmstudies en visuele cultuur in de academiejaren 2011-2012 tot en met 2017-2018.

Master filmstudies en visuele cultuur: aantal studenten

Behaalde diploma's

In onderstaande grafiek vind je voor de academiejaren 2011-2012 tot en met 2016-2017 het aantal diploma’s dat voor de masteropleiding werd behaald.

Master filmstudies en visuele cultuur: diploma's