Side header image

Master in de geneeskunde: profiel

Je opleiding

De opleiding geneeskunde in Antwerpen is het resultaat van een doordacht concept. Topdeskundigen bieden actuele, wetenschappelijk gebaseerde kennis en hun ervaring in een steeds veranderende gezondheidszorg. Het onderwijs gebeurt in kleine groepen, met individuele begeleiding en inspraak, waarborgt een vlot contact met de professoren. Je leert omgaan met de maatschappelijke problemen als arts door de leeropdrachten uit praktijkgerichte onderwijslijnen zoals “Arts en Maatschappij” en “Klinische Lijn” vanuit verschillende invalshoeken, wetenschappelijk toegelicht. Je bezoekt centra voor hulpverlening, voor drugbehandeling en afkickcentra. Tijdens een ziekenhuisstage leer je alle verpleegkundige handelingen op de werkvloer. Je leert observeren, participeren, praten met en luisteren naar de patiënt.

Je toekomst

Met een master geneeskunde op zak heb je verschillende beroepsmogelijkheden:

  • Specialisatiemogelijkheden: binnen een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen in de Antwerpse regio.
  • Huisarts: het Centrum voor Huisartsengeneeskunde is een onderzoeksgroep en netwerk van huisartsenopleiders. Daar leer je wat huisartsengeneeskunde als specialisme betekent: toegepaste wetenschap dicht bij de mensen. 
  • Sociale Geneeskunde: prespecialisatie Sociale Geneeskunde is een springplank naar een loopbaan als jeugd-, verzekerings- of bedrijfsarts.
  • Uitstekend wetenschappelijk onderzoek: Je wordt actief betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek. Via jaarlijkse aanmoedigingsprijzen krijgen veelbelovende medische vorsers aan de Universiteit Antwerpen een duwtje in de rug.