Side header image

"Een installatie wordt gebouwd nadat ik de tekeningen heb goedgekeurd"

Oud-student Nick Poelmans werkt bij Vopak, een tankopslagbedrijf in de Antwerpse haven. Hij is verantwoordelijk voor interne-klanten-projecten.

Nick PoelmansNick: “Ik ben verantwoordelijk voor alle operationele aspecten van de investeringsprojecten op de terminal. Ik identificeer verbeteringsprojecten en verdedig daarbij de belangen van de terminal naar de projectorganisatie toe. Concreet schrijf ik dus scopes voor projecten waarin ik de werking en operationele eisen definieer. Wanneer een project eenmaal loopt, beoordeel ik technische tekeningen, P&ID’s en voorstellen van de projectmanagers en ingenieurs. Zodra een nieuwe installatie gebouwd is, ben ik verantwoordelijk voor het testen van alle functionaliteiten. Dat testen gebeurt met water om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties meer zijn wanneer we de chemische producten introduceren. Een uitgebreid en veelzijdig takenpakket dus met veel uitdagingen.

Ik heb bewust gekozen voor industriële wetenschappen omdat deze opleiding een gezonde mix tussen theorie en praktijk biedt, iets dat ik miste in de opleiding burgerlijk ingenieur. Het is een interessante studie die een grondige technische basis biedt waarmee je nog vele kanten uit kan.

Ik werk zelf niet als ingenieur aan de tekentafel of maak geen berekeningen. Ik heb wel voldoende technische bagage om al die tekeningen en berekeningen op een juiste manier te kunnen interpreteren en beoordelen. Dat is belangrijk, aangezien een installatie gebouwd wordt nadat ik de tekeningen heb goedgekeurd. Ook wanneer ik met de arbeiders praat, helpt mijn technische kennis om mij niets ‘wijs te laten maken’.

Mijn advies aan toekomstige studenten? Doe je bachelor- en masterproef in een bedrijf, zodat je al eens van het bedrijfsleven kan proeven. Op die manier krijg je al een eerste beeld van wat er mogelijk is binnen een bedrijf."