Side header image

Master in de industriële wetenschappen: chemie

Je opleiding

Alles is chemie. Meer dan ooit liggen chemici aan de basis van onzichtbare, maar levensbelangrijke vernieuwingen in onze maatschappij.

In deze masteropleiding bouw je je kennis van chemie verder op, maar kijk je ook naar de toepassingen ervan in de praktijk.

Je masterproef kan bijvoorbeeld kaderen in het onderzoek van onze vakgroepen, maar mag je net zo goed uitvoeren in samenwerking met een bedrijf.

Je toekomst

Als industrieel ingenieur chemie vind je in Vlaanderen geen boeiendere stad dan Antwerpen. De haven is je speelterrein, met de op een na hoogste concentratie chemische industrie ter wereld.

Je duikt het labo in en gaat er aan de slag met de meest gesofisticeerde analyseapparatuur. Op basis van je analyses ontwikkel je chemische processen of de nieuwe toepassingen ervan.

Wil je van onze wereld een milieuvriendelijke en gezonde plaats maken? Als milieutechnoloog verbeter je onze methodes voor waterzuivering of afvalbeheer. Of je kan aan de slag als milieucoördinator of milieuambtenaar.