Side header image

Master in de industriële wetenschappen: biochemie (industrieel ingenieur)

Voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: biochemie
Academiejaar :

Voorbereidingsprogramma IW: Biochemie voor ABA Chemie naar MA IW: Biochemie

Er worden geen bijkomende vrijstellingen toegekend in het voorbereidingsprogramma op basis van credits
behaald in de academische bacheloropleiding Chemie.
Het volledige programma moet gevolgd worden.