Side header image

Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
17
feb

maandag

10:45 12:45

Humane en ecotoxicologische milieurisicobeoordeling

Hoorcollege Campus Drie Eiken
13:45 18:00

Humane en ecotoxicologische milieurisicobeoordeling

Hoorcollege
13:45 15:45

Ecotoxicologie

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Milieugevaarlijke stoffen

Hoorcollege Campus Groenenborger
18
feb

dinsdag

13:45 17:00

Integraal waterbeheer

Hoorcollege Campus Groenenborger
19
feb

woensdag

8:30 10:30

Advanced water treatment technology

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Advanced water treatment technology

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 15:45

Global Change

Hoorcollege Campus Groenenborger
20
feb

donderdag

10:45 12:45

EU-milieubeleid

Hoorcollege Stadscampus
13:30 17:30

Bedrijfsinterne milieuzorg en milieuzorgsystemen

Hoorcollege Campus Groenenborger
21
feb

vrijdag

8:30 12:30

Planningssystemen

Ruimtelijke ordening
Hoorcollege
13:45 15:45

Cleantech for food, water and energy

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Advanced water treatment technology

Hoorcollege Campus Groenenborger
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.