Side header image

Master in de politieke communicatie: profiel

Je opleiding

 • Communicatie is de zuurstof van de politiek.
 • Massamedia zijn van levensbelang voor politici en partijen.
 • Het publiek vormt de inzet.

De master in de politieke communicatie analyseert de relatie tussen politiek, media en publiek. Om te begrijpen, te verklaren en te sturen.

Enkele sleutelkenmerken van deze nieuwe opleiding:

 • Actueel
  De opleiding behandelt vooral hedendaagse tendensen. Historische ontwikkelingen komen aan bod waar nodig, maar de nadruk ligt op de relaties tussen politiek, media en publiek in de 21ste eeuw.
   
 • Wetenschappelijk
  De master vertrekt vanuit wetenschappelijk uitdagende vaststellingen. Een theoretische fundering is noodzakelijk om de praktijk te verklaren.
   
 • Activerend
  Binnen de opleidingsonderdelen worden steeds bruggen geslagen tussen wetenschap en praktijk. Je leert niet alleen 'over', maar ook 'hoe' je zelf kan participeren. Je krijgt bijvoorbeeld zelf mediatraining.
   
 • Multidisciplinair
  De opleiding situeert zich op het snijpunt van verschillende tradities wat een boeiende mix oplevert van communicatiewetenschappen, politieke wetenschap en andere disciplines.
   
 • Modulaire opbouw
  De opleidingsonderdelen worden georganiseerd in volledig gescheiden modules. Er zijn gescheiden blokken met hoorcolleges, seminaries en de masterproef.

Je toekomst

Met je masterdiploma kan je aan de slag in het brede gebied van communicatie, politiek en publiek.

Journalist worden, is uiteraard een optie. Maar evengoed kan je:

 • de communicatie van een gemeentebestuur vorm geven
 • woordvoerder worden van Belgacom
 • voor een publieksonderzoeksbureau gaan werken
 • parlementair medewerker worden
 • beleidsmedewerker bij een sociale organisatie zijn

Je hebt een sociaal-wetenschappelijke opleiding, dus de meeste jobs die door sociologen, communicatiewetenschappers of politicologen worden uitgeoefend, zijn ook voor jou geschikt: persverantwoordelijke, journalist, onderzoeker, communicatieconsultant, overheidsvoorlichter, docent, beleidsmedewerker, politiek, parlementair of kabinetsmedewerker of misschien wel politicus…