Side header image
Master in de rechten
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Naast de verplichte grondslagen en hulpwetenschappen, juridische opleidingsonderdelen (EERSTE semester) en de vaardigheden kies je een module. Binnen deze module kies je uit het aanbod voor het TWEEDE semester 2 grondige studies, 1 vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 1 bijzondere studie.

Verplichte grondslagen en hulpwetenschappen

Ethiek3sp1e sem.
Lemmens, Willem
Deontologie6sp1e sem.
Rutten, Stefan
 

Verplichte juridische opleidingsonderdelen

Fundamentele rechten en vrijheden6sp1e sem.
Vandenhole, Wouter
Insolventierecht met inbegrip van zekerheden6sp1e sem.
Vanmeenen, Melissa
Internationaal Privaatrecht6sp1e sem.
Kruger, Thalia
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking3sp1e sem.
Traest, Michael
 

Vaardigheden

Meesterproef - Stage9sp1e+2e sem
Rozie, Joëlle
Meesterproef - Onderzoeksvoorstel3sp1e+2e sem
Rozie, Joëlle
 

Module Burgerlijk recht

Grondige studies Burgerlijk recht

Grondige studie Personen- en familierecht6sp2e sem.
Swennen, Frederik
Grondige studie Familiaal vermogensrecht6sp2e sem.
Barbaix, Renate
Grondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrecht6sp2e sem.
Weyts, Britt
Carette, Nicolas
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Burgerlijk recht

Vergelijkend Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
 

Bijzondere studies Burgerlijk recht

Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
Familiaal procesrecht3sp2e sem.
Swennen, Frederik
Opstellen privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
Vermander, Flavie
 

Module Fiscaal recht

Grondige studies Fiscaal recht

Grondige studie Vennootschapsbelasting6sp2e sem.
Peeters, Bruno
Grondige studie BTW6sp2e sem.
Vandenberghe, Luk
Grondige studie Internationaal Fiscaal recht6sp2e sem.
Cauwenbergh, Patrick
Van de Vijver, Anne
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Fiscaal recht

Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur3sp2e sem.
Plets, Nicole
 

Bijzondere studies Fiscaal recht

Fiscaal strafrecht3sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Registratie- en successierechten3sp2e sem.
Geelhand de Merxem, Nicolas
Fiscale aspecten van herstructurering3sp2e sem.
Brosens, Linda
 

Module Internationaal en Europees recht

Grondige studies Internationaal en Europees recht

Grondige studie Internationaal Privaatrecht6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Internationaal en Europees recht

Vergelijkend en Europees Gerechtelijk recht3sp2e sem.
Kruger, Thalia
 

Bijzondere studies Internationaal en Europees recht

International and European Immigration and Asylum Law3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
External Relations of the European Union3sp2e sem.
De Waele, Henri
European Cyberlaw3sp2e sem.
Van Eecke, Patrick
 

Module Ondernemingsrecht

Grondige studies Ondernemingsrecht

Grondige studie Europese Unie - mededingingsrecht6sp2e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
Grondige studie Marktpraktijken en consumentenbescherming6sp2e sem.
Straetmans, Gert
Grondige studie Financieel recht6sp2e sem.
De Muynck, Michiel
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Ondernemingsrecht

Vergelijkend, Europees en internationaal Handelsrecht3sp2e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
 

Bijzondere studies Ondernemingsrecht

Opstellen privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
Vermander, Flavie
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
 

Module Publiekrecht

Grondige studies Publiekrecht

Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Grondige studie Bestuursrecht6sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Grondige studie Rechten en vrijheden6sp2e sem.
Velaers, Jan
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Publiekrecht

Comparative Federalism3sp2e sem.
Arban, Erika
 

Bijzondere studies Publiekrecht

European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Recht van de ruimtelijke ordening3sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
International and European Immigration and Asylum Law3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
 

Module Rechtshandhaving

Grondige studies Rechtshandhaving

Grondige studie Strafrecht6sp2e sem.
Rozie, Joëlle
Grondige studie Gerechtelijk recht6sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Grondige studie Internationaal Privaatrecht6sp2e sem.
Kruger, Thalia
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Rechtshandhaving

Vergelijkend en Europees Gerechtelijk recht3sp2e sem.
Kruger, Thalia
 

Bijzondere studies Rechtshandhaving

Bijzonder strafrecht3sp2e sem.
Rozie, Joëlle
Jeugd(beschermings)recht3sp2e sem.
Meese, Joachim
Pleitoefeningen3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
 

Module Sociaal recht

Grondige studies Sociaal recht

Grondige studie Individueel arbeidsrecht6sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Grondige studie Collectief arbeidsrecht6sp2e sem.
Buelens, Jan
Grondige studie Sociale bescherming van werknemers6sp2e sem.
Louckx, Freek
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Sociaal recht

Internationaal en Europees Sociaal recht3sp2e sem.
Verschueren, Herwig
 

Bijzondere studies Sociaal recht

Juridische aspecten inzake welzijn op het werk3sp2e sem.
Reyniers, Kelly
European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
International and European Immigration and Asylum Law3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
 

Module European Constitutionalism and Fundamental Rights

Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Comparative Federalism3sp2e sem.
Arban, Erika
European Fundamental Rights Law3sp2e sem.
Van De Heyning, Catherine
 

Module Sustainable Development and Global Justice

Advanced Course on International Law and Sustainable Development6sp2e sem.
De Feyter, Koen
Advanced Course on Human Rights and Global Justice6sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Law in Developing Countries3sp2e sem.
Lizarazo Rodriguez, Liliana
External Actors in Aid, Trade and Investment3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
 

Module Private and Business Law

Advanced Course on Dispute Settlement6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Pertegas, Marta
Vanlerberghe, Beatrix
Advanced Course on International Commercial Transactions6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Verheyen, Wouter
Harmonised Private Law3sp2e sem.
van Zimmeren, Esther
International Insolvency Law3sp2e sem.
Vanmeenen, Melissa
 

Modeltraject deel 2

Naast de Vaardigheden en 1 vak uit de Grondslagen en hulpwetenschappen kies je twee modules, één voor elk semester. Binnen deze modules kies je 2 grondige studies, 1 vergelijkende en/of internationale/Europese studie en 1 bijzondere studie. Indien je driemaal een modulesemester hebt gekozen uit dezelfde module, dan moet de 6de grondige studie, de 3de vergelijkende en/of internationale/Europese studie en de 3de bijzondere studie worden gekozen uit een andere module met uitzondering van de Engelstalige modules die in hun geheel moeten gevolgd worden.

Grondslagen en hulpwetenschappen: 1 vak te kiezen

Rechtsfilosofie3sp1e sem.
Van Assche, Kristof
Rechtspsychologie3sp1e sem.
Vanderhallen, Miet
Rechtssociologie3sp1e sem.
Van Aeken, Koen
Rechtsgeschiedenis3sp1e sem.
Van Goethem, Herman
Wetgevingsleer3sp1e sem.
Popelier, Patricia
Economische analyse van het recht3sp1e sem.
Kerkmeester, Hendrik
Kinderrechten3sp1e sem.
Vandenhole, Wouter
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Legal Pluralism3sp2e sem.
Neidhardt, Alberto
 

Vaardigheden

Bemiddelen en onderhandelen3sp2e sem.
Rutten, Stefan
Meesterproef - thesis18sp2e sem.
Rozie, Joëlle
 

Module Burgerlijk recht

Grondige studies Burgerlijk recht

Grondige studie Personen- en familierecht6sp2e sem.
Swennen, Frederik
Grondige studie Familiaal vermogensrecht6sp2e sem.
Barbaix, Renate
Grondige studie Goederenrecht6sp1e sem.
Carette, Nicolas
Grondige studie Verbintenissen- en overeenkomstenrecht6sp2e sem.
Weyts, Britt
Carette, Nicolas
Grondige studie Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen6sp1e sem.
Vansweevelt, Thierry
Grondige studie uit een ander rechtsdomein6sp1e+2e sem
NNB, -
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Burgerlijk recht

Harmonised Private Law3sp1e sem.
van Zimmeren, Esther
Vergelijkend Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
Vergelijkende studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Bijzondere studies Burgerlijk recht

Medisch recht3sp1e sem.
Vansweevelt, Thierry
Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
Familiaal procesrecht3sp2e sem.
Swennen, Frederik
Opstellen privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
Vermander, Flavie
Bijzondere studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Module Fiscaal recht

Grondige studies Fiscaal recht

Grondige studie Vennootschapsbelasting6sp2e sem.
Peeters, Bruno
Grondige studie BTW6sp2e sem.
Vandenberghe, Luk
Grondige studie Internationaal Fiscaal recht6sp2e sem.
Cauwenbergh, Patrick
Van de Vijver, Anne
Grondige studie Personenbelasting6sp1e sem.
Plets, Nicole
Grondige studie Boekhoudrecht6sp1e sem.
Brosens, Linda
Grondige studie Fiscale procedure6sp1e sem.
De Troyer, Ilse
Grondige studie Europees belastingrecht6sp1e sem.
Peeters, Bruno
Van de Vijver, Anne
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Fiscaal recht

Comparative Tax Law3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Belastingen in een meergelaagde staatsstructuur3sp2e sem.
Plets, Nicole
 

Bijzondere studies Fiscaal recht

Douane en accijnzen3sp1e sem.
Van Dooren, Eric
Fiscale aspecten van patrimoniumbeheer3sp1e sem.
Plets, Nicole
Registratie- en successierechten3sp2e sem.
Geelhand de Merxem, Nicolas
Fiscaal strafrecht3sp2e sem.
Van de Vijver, Anne
Fiscale aspecten van herstructurering3sp2e sem.
Brosens, Linda
 

Module Internationaal en Europees recht

Grondige studies Internationaal en Europees recht

Grondige studie Internationaal Privaatrecht6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Advanced Course on European Competition Law in Context6sp1e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Grondige studie Recht van de Europese Unie: vrij verkeer6sp1e sem.
Straetmans, Gert
Grondige studie uit een ander rechtsdomein6sp1e+2e sem
NNB, -
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Intern. Europees recht

Harmonised Private Law3sp1e sem.
van Zimmeren, Esther
Vergelijkend en Europees Gerechtelijk recht3sp2e sem.
Kruger, Thalia
Vergelijkende studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Bijzondere studies Internationaal en Europees recht

International and European Immigration and Asylum Law3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
European Cyberlaw3sp2e sem.
Van Eecke, Patrick
External Relations of the European Union3sp2e sem.
De Waele, Henri
Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
Bijzondere studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Module Ondernemingsrecht

Grondige studies Ondernemingsrecht

Grondige studie Europese Unie - mededingingsrecht6sp2e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
Grondige studie Vennootschappen en kapitaalmarkten6sp1e sem.
Houben, Robby
Grondige studie Marktpraktijken en consumentenbescherming6sp2e sem.
Straetmans, Gert
Grondige studie Financieel recht6sp2e sem.
De Muynck, Michiel
Grondige studie Insolventierecht met inbegrip van zekerheden6sp1e sem.
Vanmeenen, Melissa
Grondige studie uit een ander rechtsdomein6sp1e+2e sem
NNB, -
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Ondernemingsrecht

Vergelijkend, Europees en internationaal Handelsrecht3sp2e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
Vergelijkend en Europees intellectueel Eigendomsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
Vergelijkende studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Bijzondere studies Ondernemingsrecht

Maritiem recht3sp1e sem.
De Wit, Ralph
Maritiem- en transportverzekeringsrecht3sp1e sem.
Bernauw, Kristiaan
Verzekeringsrecht3sp2e sem.
Weyts, Britt
Opstellen privaatrechtelijke akten en handelscontracten3sp2e sem.
Vermander, Flavie
Bijzondere studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Module Publiekrecht

Grondige studies Publiekrecht

Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Grondige studie Bestuursrecht6sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
Grondige studie Rechten en vrijheden6sp2e sem.
Velaers, Jan
Grondige studie Publiek procesrecht6sp1e sem.
Vanheule, Dirk
Grondige studie Instrumentarium van de overheid6sp1e sem.
Van Garsse, Steven
Grondige studie uit een ander rechtsdomein6sp1e+2e sem
NNB, -
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Publiek recht

Comparative Federalism3sp2e sem.
Arban, Erika
Vergelijkend Bestuursrecht3sp1e sem.
Opdebeek, Ingrid
Vergelijkende studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Bijzondere studies Publiek recht

International and European Immigration and Asylum Law3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
Milieurecht3sp1e sem.
Carette, Ann
Recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen3sp1e sem.
Berx, Cathy
Recht van de ruimtelijke ordening3sp2e sem.
Opdebeek, Ingrid
European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Bijzondere studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Module Rechtshandhaving

Grondige studies Rechtshandhaving

Grondige studie Strafrecht6sp2e sem.
Rozie, Joëlle
Grondige studie Strafprocesrecht6sp1e sem.
Meese, Joachim
Grondige studie Gerechtelijk recht6sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Grondige studie Internationaal Privaatrecht6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Grondige studie Publiek procesrecht6sp1e sem.
Vanheule, Dirk
Grondige studie uit een ander rechtsdomein6sp1e+2e sem
NNB, -
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Rechtshandhaving

International Criminal Law3sp1e sem.
Dewulf, Steven
Vergelijkend en Europees Gerechtelijk recht3sp2e sem.
Kruger, Thalia
Vergelijkende studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Bijzondere studies Rechtshandhaving

Bijzonder strafrecht3sp2e sem.
Rozie, Joëlle
Strafrechtelijk sanctierecht3sp1e sem.
Rozie, Joëlle
Jeugd(beschermings)recht3sp2e sem.
Meese, Joachim
Bewijsrecht3sp1e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Pleitoefeningen3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
Bijzondere studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Module Sociaal recht

Grondige studies Sociaal recht

Grondige studie Individueel arbeidsrecht6sp2e sem.
Cuypers, Daniël
Grondige studie Collectief arbeidsrecht6sp2e sem.
Buelens, Jan
Grondige studie Sociale bescherming van werknemers6sp2e sem.
Louckx, Freek
Grondige studie Sociale bescherming van zelfstandigen6sp1e sem.
Louckx, Freek
Grondige studie Fundamenten van Sociaal recht6sp1e sem.
Verschueren, Herwig
Grondige studie uit een ander rechtsdomein6sp1e+2e sem
NNB, -
 

Vergelijkende en/of internationale/Europese studies Sociaal recht

Vergelijkend Sociaal recht3sp1e sem.
Cuypers, Daniël
Louckx, Freek
Internationaal en Europees Sociaal recht3sp2e sem.
Verschueren, Herwig
Vergelijkende studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Bijzondere studies Sociaal recht

Juridische aspecten inzake welzijn op het werk3sp2e sem.
Reyniers, Kelly
Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
International and European Immigration and Asylum Law3sp2e sem.
Vanheule, Dirk
European and Comparative Discrimination Law3sp2e sem.
Cuypers, Daniël
International and European Health Law3sp1e sem.
Lierman, Steven
Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
Bijzondere studie uit een ander rechtsdomein3sp1e+2e sem
NNB, -
 

Module European Constitutionalism and Fundamental Rights

Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
Comparative Federalism3sp2e sem.
Arban, Erika
European Fundamental Rights Law3sp2e sem.
Van De Heyning, Catherine
 

Module Substainable Development and Global Justice

Advanced Course on International Law and Sustainable Development6sp2e sem.
De Feyter, Koen
Advanced Course on Human Rights and Global Justice6sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
Law in Developing Countries3sp2e sem.
Lizarazo Rodriguez, Liliana
External Actors in Aid, Trade and Investment3sp2e sem.
Vandenhole, Wouter
 

Module Private and Business Law

Advanced Course on Dispute Settlement6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Pertegas, Marta
Vanlerberghe, Beatrix
Advanced Course on International Commercial Transactions6sp2e sem.
Kruger, Thalia
Verheyen, Wouter
Harmonised Private Law3sp2e sem.
van Zimmeren, Esther
International Insolvency Law3sp2e sem.
Vanmeenen, Melissa
 

Module Law and International Business

Advanced Course on European Competition Law in Context6sp1e sem.
Van den Bossche, Anne-Marie
Advanced Course on International Trade and Investment Law6sp1e sem.
Cantore, Carlo
European, International and Comparative Intellectual Property Law3sp1e sem.
van Zimmeren, Esther
Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
 

Module Private Autonomy

Advanced Course on International Family Law6sp1e sem.
Swennen, Frederik
Kruger, Thalia
Advanced Course on Dispute Settlement6sp1e sem.
Rutten, Stefan
Pertegas, Marta
Vanlerberghe, Beatrix
Harmonised Private Law3sp1e sem.
van Zimmeren, Esther
International and European Health Law3sp1e sem.
Lierman, Steven
 

Equivalente keuzevakken

Je kan bepaalde opleidingsonderdelen uit je semesterpakket vervangen. Dit geldt voor alle studenten, maar hiervoor heb je wel toestemming nodig van de faculteit.

Internationale Pleitwedstrijd ICC Mediation Competition6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Internationale Pleitwedstrijd Moot court droit constitutionnel6sp2e sem.
Rutten, Stefan
Internationale Pleitwedstrijd Frits Kalshoven Competition3sp2e sem.
Rutten, Stefan
Themacollege: dier en recht3sp1e sem.
Van de Voorde, Johan