Side header image
Kerncompetenties

Clinicus: klinische competenties

1. De master inventariseert de klachten van de patiënt/cliënt.

2. De master voert een kinesitherapeutisch onderzoek uit.

3. De master bouwt correcte klinische redeneringen op.

4. De master formuleert verantwoorde behandelingsdoelstellingen.

5. De master stelt een verantwoord kinesitherapeutisch behandelingsplan op.

6. De master past kinesitherapeutische behandelingstechnieken toe.

7. De master past zijn kinesitherapeutisch handelen aan in functie van de doelstelling en context.

8. De master evalueert het behandelingsresultaat en stelt zo nodig bij.

9. De master communiceert correct en relevant.

10. De master reflecteert op het kinesitherapeutische handelen.

Wetenschapper: onderzoekscompetenties

11. De master voert een systematische analyse van wetenschappelijke bronnen (bibliotheek, databanken, ICT) uit.

12. De master voert een systematische literatuurstudie uit.

13. De master formuleert onderzoeksvragen.

14. De master verricht wetenschappelijk onderzoek.

15. De master interpreteert wetenschappelijke gegevens.

16. De master dissemineert het gevoerde onderzoek.

17. De master reflecteert op zijn wetenschappelijk handelen.

Professional: professionele competenties

18. De master promoot een gezonde levensstijl.

19. De master begeleidt een patiënt/cliënt.

20. De master is sociaal vaardig.

21. De master houdt zich aan afspraken.

22. De master is efficiënt en nauwkeurig.

23. De master formuleert educatieve doelstellingen.

24. De master handelt methodisch-didactisch.

25. De master begeleidt het pedagogisch proces.

26. De master participeert aan het beleid.

27. De master is georganiseerd.

28. De master communiceert bewust, doelgericht en gepast.

29. De master stelt een evaluatie op.

30. De master gaat probleemoplossend te werk.

31. De master verwerft de attitude van levenslang leren.

32. De master is zelfkritisch en creatief ten aanzien van de kwaliteit van zijn beroepssituatie.

33. De master reflecteert op zijn professioneel handelen.