Side header image

Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
18
nov

maandag

13:00 16:00

Statistiek I

hoorcollege
Hoorcollege
19
nov

dinsdag

9:30 12:30

Theory construction

Hoorcollege Stadscampus
13:30 15:30

Familiesociologie

Hoorcollege Stadscampus
20
nov

woensdag

8:30 10:30

Theorie van Sociaal Werk

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding wetenschappelijk werk

Hoorcollege Stadscampus
13:30 15:30

Werkveldspecialisaties

Hoorcollege
16:00 18:00

Statistiek I

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
21
nov

donderdag

8:30 10:30

Statistiek I

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
9:30 12:30

Socialezekerheidsrecht

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Statistiek I

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Klassieke sociologische theorie

Hoorcollege Stadscampus
16:00 19:00

Sociaal werk onderzoek: perspectieven

Hoorcollege Stadscampus
22
nov

vrijdag

13:00 15:00

Statistiek I

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 15:00

Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.