Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Fien Batens vertelt

“Na mijn opleiding architectuur koos ik voor de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning. Tijdens mijn masterproef architectuur werd voor mij duidelijk dat mijn affiniteiten een architecturale schaal overstijgen.

De opleiding architectuur vormde me tot een creatieve ontwerper. In de master stedenbouw en ruimtelijke planning kreeg ik meer voeling met de realiteit en het sociale en procesmatige aspect van ontwerpen. De ontwerpopdrachten waren altijd in groepen met studenten uit verschillende vooropleidingen, dat was voor mij zeker een bijkomende verrijking.
De toekomst zal uitwijzen of ik een architect zal zijn met een stedenbouwkundige achtergrond of stedenbouwkundige met een architecturale achtergrond. Vast staat dat de twee opleidingen elkaar op een positieve en verruimende manier beïnvloeden.
Ondertussen werk ik meer dan een jaar bij OMGEVING als ontwerpend stedenbouwkundige. Ik ben betrokken bij opdrachten met verschillende schaalniveaus: van kleinere verkavelingen tot stedenbouwkundige visies met een plantermijn van meer dan 30 jaar. ”

Fien Batens