Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Verplichte opleidingsonderdelen

60 studiepunten

Maatschappij en ruimte6sp2e sem.
Vanoutrive, Thomas
Ecosysteembeheer3sp1e sem.
Meire, Patrick
Milieubeleid3sp1e sem.
Loots, Ilse
Ruimte en mobiliteit6sp1e sem.
Vanoutrive, Thomas
Planningssystemen6sp2e sem.
Coppens, Tom
Plannings- en ontwerptheorie6sp1e sem.
Van Acker, Maarten
Casestudies9sp2e sem.
Goethals, Marleen
Ontwerpstudio 1: analyse6sp1e sem.
Goethals, Marleen
Ontwerpstudio 2: visievorming9sp2e sem.
Van Acker, Maarten
Geografisch informatiesysteem (GIS)3sp1e sem.
Vanoutrive, Thomas
Ruimtelijke onderzoeksmethodes3sp1e sem.
Vanoutrive, Thomas
 

Modeltraject deel 2

Verplichte opleidingsonderdelen

30 studiepunten

Juridische aspecten en uitvoeringsinstrumentarium6sp1e sem.
Vloebergh, Guy
Proces en projectmanagement6sp1e sem.
Coppens, Tom
Evaluatie en beoordelingspraktijk6sp2e sem.
Goethals, Marleen
Ontwerpstudio 3: ontwikkeling en uitvoering12sp1e sem.
Coppens, Tom
 

Keuzeopleidingsonderdelen

6 studiepunten
De student kiest voor 6 studiepunten één of meerdere opleidingsonderdelen uit een lijst gepubliceerd op Blackboard. Er kan ook gekozen worden uit het aanbod van masteropleidingsonderdelen van de Universiteit Antwerpen. De student dient hiervoor een goedkeuring aan te vragen via het formulier 'aanvraag keuzeopleidingsonderdeel van een UA-opleiding' (zie website). Het ingevulde formulier moet, volgens de vermelde deadline op het formulier, aan de studentenadministratie van de faculteit Ontwerpwetenschappen bezorgd worden.

Keuzeopleidingsonderdeel UA6sp
 

Optie Masterproef

24 studiepunten
De student kiest één van onderstaande opties. De opleidingsonderdelen 2028FOWSRP en 2029FOWSRP zijn voorbehouden voor studenten die een stage doen in het kader van hun masterproef.

Masterproef ontwerp24sp2e sem.
Van Acker, Maarten
Masterproef onderzoek24sp2e sem.
Coppens, Tom
Masterproef met inbegrip van stage: ontwerp24sp2e sem.
Van Acker, Maarten
Masterproef met inbegrip van stage: onderzoek24sp2e sem.
Coppens, Tom