Side header image

Postgraduaat in de socio-emotionele leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs

Wat?

Socio-emotionele problemen verhinderen jongeren om volop te participeren in het leerproces. Daardoor komen zij regelmatig in het watervalsysteem terecht.

Met dit postgraduaat willen we medewerkers in secundaire scholen opleiden om op een planmatige en professionele manier leerlingen te begeleiden die – kortstondig of langdurig – nood hebben aan extra socio-emotionele begeleiding.

Ook willen we dat ze stapsgewijs een systematisch (preventief) schoolbeleid kunnen uitbouwen voor socio-emotionele begeleiding.

Voor wie?

Het postgraduaat is voor jou bedoeld als je werkt in het secundair onderwijs en de socio-emotionele begeleiding van leerlingen al enige tijd (deel van) van je opdracht is.

We streven naar diversiteit in de deelnemersgroep: aso, tso, bso, kso, deeltijds onderwijs, buso...

Je bezit minstens een professioneel bachelordiploma. De docentencommissie kan je ook op basis van bewezen ervaring toelaten.