Side header image
Postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs
Academiejaar :
26 studiepunten

Het postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs is modulair opgebouwd. Er is een preferentiële volgorde waarin de verschillende modules best gevolgd worden. Daar kan om praktische redenen van afgeweken worden. De student beslist zelf welke modules hij/zij per academiejaar volgt.