Side header image

Opleidingsinfo

Het studieprogramma omvat 24 studiepunten. Je kan ook per opleidingsonderdeel inschrijven.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 45 uur contactonderwijs, waarvan maximaal 30 uur hoorcollege, en 15 uur responsiecollege waarin op eventuele zelfstudieopdrachten gereflecteerd wordt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.