Side header image

Postgraduaat in de didactiek Nederlands aan anderstaligen

Wat?

Het postgraduaat bereidt je als lesgever beter voor op het geven van Nederlands aan anderstaligen. Het richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil halen voor het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

Voor wie?

Om toegelaten te worden tot het postgraduaat heb je een einddiploma hoger onderwijs nodig. Bovendien kan je aantonen dat je de basiskennis over taalgebruik en taalsystematiek hebt verworven. Dat kan op grond van je diploma (bv. Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak) of op grond van je werkervaring (bv. aantoonbare onderwijservaring NT2 of een andere taal).

Verder wordt een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk. Voldoende flexibiliteit, culturele openheid en de bereidheid de eigen achtergronden in vraag te stellen, vormen eveneens belangrijke voorwaarden om met de doelgroepen van het onderwijs Nederlands aan anderstaligen te kunnen werken.