Side header image

Inschrijving

Kandidaatstelling gebeurt door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier. Je kan het formulier hier downloaden of verkrijgen bij Stephanie Goovaerts: stephanie.goovaerts@uantwerpen.be. Een kopie van het universitair diploma en een recente pasfoto moeten worden toegevoegd. 

Een eerste selectie gebeurt op basis van de expliciete toelatingsvoorwaarden met betrekking tot diploma, praktijkervaring en mogelijkheid tot voldoende relevante psychotherapeutische praktijkervaring tijdens de opleiding.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met twee stafleden waarbij gepeild wordt naar motivatie en het beschikken over therapeutische attitudes. Vermits het een opleiding betreft die zowel vaardigheden als attitudes beoogt te vormen, wordt ook de bereidheid om een persoonlijk proces aan te gaan afgetoetst.