Roel bepaalt mee de toekomst

“Ik ontwerp oplossingen voor problemen die we de dag van vandaag vaak tegenkomen.”

Productontwikkeling studeren aan UAntwerpen

Wat ik leuk vind aan de opleiding is dat ik op een creatieve manier kan bijleren. We passen de theorie steeds toe waardoor de leerstof snel wordt uitgewerkt in realistische projecten. Bovendien denken we zowel op een theoretische als praktische manier na over de verschillende problemen die kunnen opduiken bij projecten.

Productontwerpproces

In het eerste jaar maak je kennis met het productontwerpproces door middel van enkele algemene projecten. Later ga je bij de projecten al snel dieper in op het ontwerpen en de verschillende fases van het productontwerpproces. Zo ontdekte ik dat mijn interesse voornamelijk ligt bij het uitwerken van werkende prototypes. Daarmee kunnen we de interacties van onze eigen concepten met de eindgebruiker bekijken.

Doordat we samenwerken met personen van verschillende doelgroepen krijgen we feedback vanuit verschillende ooghoeken. Dat geeft een boost om niet alleen op papier zaken uit te werken, maar ook om de producten in de werkelijke omgeving te plaatsen.

Persoonlijke begeleiding

Desondanks het hoog studentenaantal werken proffen en docenten vaak met persoonlijke consultmomenten. Zo heb je wekelijks contact met je praktijkbegeleiders en wordt de grens tussen de prof en student ook kleiner bij de theorielessen.

Contact met medestudenten

Op de ontwerpvloer komen al de studenten van de verschillende jaren samen. Op die manier leert iedereen elkaar kennen. Doorheen het academiejaar zijn er ook verschillende activiteiten voor en door de studenten waardoor iedereen samen kan komen.

Ik bepaal mee de toekomst

We werken samen rond relevante thema’s om zo tot oplossingen te komen voor problemen die we de dag van vandaag vaak tegenkomen. We ontwerpen producten die trachten de wereld te veranderen.

Binnen mijn projecten werk ik vaak rond de problematiek van de verouderende bevolking. Het voorbije jaar wijdde ik aan projecten om ouderen in rusthuizen op een interactieve manier in contact brengen met de omgeving rond het rusthuis. De activiteiten in de tuin genoten hierdoor meer interesse van de bewoners. 

Tip voor toekomstige studenten

Productontwikkeling is een intense studie waarbij je veel tijd besteedt aan grote projecten. Maar door de goede samenhang van de groep en de ondersteuning van de proffen vliegt de studententijd snel voorbij en realiseer je al snel je eerste producten.